Publicat per

PAC1 – Descobrir la senyalística

Publicat per

PAC1 – Descobrir la senyalística

INTRODUCCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPAI ESCOLLIT L’espai escollit es tracta de Milbby, que es una cadena de botigues en la que són…
INTRODUCCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPAI ESCOLLIT L’espai escollit es tracta de Milbby, que es una cadena de botigues en…

INTRODUCCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPAI ESCOLLIT

L’espai escollit es tracta de Milbby, que es una cadena de botigues en la que són experts en tot tipus de manualitats artístiques, gràfiques, de costura, de disseny i de modelatge.

La botiga en concret analitzada és la situada a Barcelona, concretament al centre comercial de La Maquinista.

La classificació sobre el tipus d’espai que seria el Milbby és de característiques comercials, sent aquest espai un en el que hi destaca per focalitzar-se en mostrar totes aquelles necessitats en forma de productes o serveis que requereixi l’usuari que hi accedeix, fent que tot el seu sistema de senyalització es concentri en fer destacar aquest aspecte i guiar a l’usuari per petits recorreguts claus segons el seu interès, es a dir utilitzant la senyalització de forma adient classificant seccions i subseccions per poder ajudar a l’usuari a trobar allò que busca i inclòs trobar noves oportunitats amb nous productes o serveis que siguin del mateix àmbit.

L’espai té un mobiliari senzill i rupestre, fent al·lusió a una proximitat domèstica amb l’usuari ja que un dels elements claus d’aquest és l’àmbit de la llar i les tasques relacionades amb aquesta, per tant ocupa una part important de la botiga com a estructura de mobiliari i arquitectura, però també hi ha que destacar els petits espais propis segons el sector, es a dir, l’espai on hi ha pintures de la marca Montana i altres on hi ha els esprais sintètics i pintures de diversos tipus com poden ser la tèxtil, la de base d’aigua, etc., tenen un terra i una paret personalitzats destacant-hi altres colors una mica diferents a l’estructura general de la botiga, de la mateixa manera aquest patró es repeteix en la zona dels quadres i les pintures artístiques on marques de renom com és Faber-Castell marquen la tendència del petit espai dins de l’estructura general mencionada, sent aquest que tracta de transmetre serietat i modernitat amb un joc de llums combinats per poder mostrar els seus productes de cara a l’usuari de forma que aquest pugui percebre elegància i formalitat.

El comportament dels usuaris es força variat, ja que aquests actuen segons la secció a la que s’hi dirigeixen, tenint com a exemples persones amb moviments detinguts i tranquils en les zones de costura, fils, agulles i altres materials i eines del sector prestant especial atenció a allò que consulten, a la zona on hi ha petits modelatges de fusta, figures i plastilines i fangs per a modelar trobem persones que van amb una velocitat una mica més accelerada i d’una passada ràpida amb la mirada ja han fet un anàlisi d’allò que els hi crida l’atenció, d’altra banda tenim l’espai ocupat per pintures artístiques per a quadres on hi ha una amplia selecció de tintes, carbons, llenços, colors de fusta, retoladors, plomes d’escriptura, etc., on s’hi noten les marques de prestigi, en aquesta secció podem observar que el comportament de les persones és molt específic i concret, ja que aquestes visiten amb relativa velocitat la zona i tenen coneixement d’allò que busquen.

 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE SENYALÍSTICA

El sistema de senyalística estaria dividit en dos tipus principalment, la senyalística de seguretat que comprendria totes aquelles senyals que tenen a veure amb la seguretat, com s’hi pot observar en la primera imatge:

I el segon tipus de senyalística, les de guia i orientació, entre les que hi estarien conformades per els cartells de secció i els de subsecció, així com altres tipus de senyals informatives com és el de la tercera imatge que és l’agenda de notícies o la quarta imatge on s’hi pot apreciar cartells d’oferta de productes així com una altre de formativa per a la Acadèmia Milbby d’aprenentatge:

Com s’hi pot observar, els senyals de seguretat són clars i estan ben ubicats ja que aquests es distribueixen al llarg de l’espai comercial que comprèn la botiga i tenen un espai habilitat per els mencionats sense veure’s ofegat per altres elements que no siguin de seguretat, també la seva visibilitat és clara ja que compleixen amb les normes establertes que defineixen la mesura de les senyals així com el codi de color que han de disposar i el tipus de grafisme indicatiu que han de contenir.

D’altra banda, la senyalització de guia i orientació que correspon més a l’estil personal de la botiga és clara i senzilla apostant per un estil que utilitza colors, tipografies i formes de cartell agradables a la vista, senzills però resultants per a no sobrecarregar l’aspecte d’art i donant pas també a una dinàmica agradable per a l’usuari com a convidant a la creativitat al no fer grafismes sobresaturats de formes i colors que no deixin lloc a la imaginació. Un clar exemple del que s’ha mencionat és el cartell d’oferta dels productes de pintura i llenç per 27 euros que s’hi pot observar en l’última imatge, sent la seva tipografia clara, gran i visualment agradable amb un blanc i tenint com a grafisme artístic de fons com la pintura regalimant per el cartell però deixant part d’aquest en blanc com d’una fulla per escriure nova es tractés.

La reacció dels usuaris vers les senyals d’orientació i guia és molt positiva ja que s’hi pot observar que aquests recorren molt a aquests recursos i es guien bé, recurrent molt poc als treballadors per a consultar localitzacions de quelcom que busquin, per tant a nivell de funcionalitat les senyals acompleixen amb el seu objectiu d’una forma notable.

Les senyals de seguretat son observades però no s’hi interactua amb aquestes, en el sentit de complint allò del que informen o notifiquen, ja que aquestes només són destacables i s’han de seguir un cop hi ha algun tipus d’emergència o succés.

 

REFLEXIÓ PERSONAL SOBRE EL SISTEMA ANALITZAT

Com a reflexió personal, m’ha agradat molt l’espai analitzat així com la seva senyalística, disseny i comportament observat, degut a que com a motivació personal m’agraden molt les arts plàstiques en concret el dibuix, la tinta i el color, per tant l’espai m’ha sigut especialment agradable degut a les característiques de senyalització d’orientació i guia mencionades, m’he sentit còmode i no només per la temàtica de la botiga, si no per la seva claredat i estil visual agradable, ja que el disseny dels grafismes de les senyals, la tipografia emprada, la utilització dels colors així com l’elecció dels mencionats, el mobiliari escollit i les ubicacions establertes per a les seccions que hi conformen tota l’estructura, convida a voler veure i que et perdis en l’observació de tot allò que té per oferir l’espai comercial, fins i tot a persones desinteressades en general en aquests sectors es pot veure interessat en els elements disposats per tota la botiga.

Finalment destacar que en la meva opinió, l’espai escollit compleix amb les tres funcions de la senyalètica, sent aquests que la orientació és clara i ajuda a les persones a ubicar-se així com poder-se guiar cap allò que busquen i fins i tot trobar noves possibilitats de les que estiguin interessades, compleix amb la interpretació ja que les mencionades senyals són clares en la seva interpretació i no donen lloc a confusions, tot al contrari, faciliten a la comprensió de les persones allò que es vol transmetre i finalment compleix amb la identificació de la marca ja que li dona moltíssima personalitat al lloc l’estil escollit mencionat en l’anàlisi del sistema de senyalística, per tant el sistema d’informació es clar i informa, el sistema objectual queda complert per la forma escollida de representar tots els grafismes i senyals mencionats i el sistema gràfic en el que més concretament s’hi classifiquen els colors, símbols, signes, tipografia etc., també queda ben executat.

Debat0el PAC1 – Descobrir la senyalística

No hi ha comentaris.